Силабуси

Філософія науки та культури

Аспірантські студії з комп’ютерних наук

Іноземна мова

Інтелектуальні методи та засоби комп’ютерних наук

Методи інтелектуального оброблення та аналізу даних

Основи сучасної теорії автоматичного керування

Моделі та інтелектуальні методи оброблення сигналів складної форми.

Моделі та системи інтелектуального керування

Образне мислення.  Статистичне  та структурне розпізнавання

Методи створення нейромережевих систем штучного інтелекту

Комп’ютерні системи екологічного моніторингу

Інтелектуальне оброблення текстової інформації

Моделі, методи та технології електронного навчання

Проектування медичних інформаційних систем

Комп’ютерні системи аналізу фізіологічного стану людини в екстремальних умовах

Методи та моделі оброблення сигналів оптичних сенсорів.

Комбінаторика та комбінаторна оптимізація в задачах штучного інтелекту

Оброблення та розпізнавання зображень

Прокрутить вверх