Робочі програми дісциплін

Обов’язкові компоненти

1.      Загальноосвітні компоненти

Філософія науки та культури

Аспірантські студії з комп’ютерних наук

Іноземна мова

Педагогічна практика

2.      Дисципліни за вибором Міжнародного центру.

Інтелектуальні методи та засоби комп’ютерних наук

Методи інтелектуального оброблення та аналізу даних

3.      Вибіркові компоненти (за вибором аспіранта)

ПЕРШИЙ БЛОК (3 дісципліни)

Основи сучасної теорії автоматичного керування

Моделі та інтелектуальні методи оброблення сигналів складної форми.

Моделі та системи інтелектуального керування

Образне мислення.  Статистичне  та структурне розпізнавання

Методи створення нейромережевих систем штучного інтелекту

Комп’ютерні системи екологічного моніторингу

Моделі, методи та технології електронного навчання

ДРУГИЙ БЛОК (2 дісципліни)

Інтелектуальне оброблення текстової інформації

Проектування медичних інформаційних систем

Комп’ютерні системи аналізу фізіологічного стану людини в екстремальних умовах

Методи та моделі оброблення сигналів оптичних сенсорів.

Комбінаторика в задачах штучного інтелекту.

Оброблення та розпізнавання зображень

Прокрутить вверх