Прийом до асnірантури та докторантури


Міжнародний Центр є установою подвійного підпорядкування, в якій органічно поєднується науково-дослідна і навчальна діяльність. 

Підготовка наукових кадрів Маааааіжнародного Центру відбувається через докторантуру та аспірантуру, які були створені згідно з Розорядженням Президі НАН Украни № 1203 від 23.07.97 р. Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 23 березня 2016 р.   №261 «Про затвердження Порядку ідготовки здобувачів вищо освіти стуеня доктора філософі та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”,(Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів Украни № 283 від 03.04.2019р.) наказом МОН від 11.11.2016 р. №1491л Міжнародному Центру було надано Ліцензію на ровадження освітньо діяльності у сфері вищо освіти на третьому (освітньо-науковому) з метою здобуття стуеня вищо освіти доктора філософі. Асіранти та докторанти мають можливість ублікувати результати наукових досліджень укранською та англійською мовами у фахових наукових журналах  Control Systems and Computers та Cybernetics and Computer Engineering, наукові редакці яких рацюють у Міжнародному Центрі. На цей час підготовка наукових кадрів відбувається за настуним ереліком сеціальностей:

Аспірантура:

Спеціальність Галузь знань Форма навчання Нормативний термін навчання Ступень освіти
122 
Комп’ютерні науки. ОНП «Інтелектуальні методи та засоби комп’ютерних наук»
12
Інформаційні технології
Очна 4 роки Доктор філософії

Докторантура:

Спеціальність Галузь знань Форма навчання Нормативний термін навчання Ступень освіти
05.13.06
Інформаційні технології
12
Інформаційні технології
Очна 2 роки Доктор наук

Адреса : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, м. Киів, проспект Академіка Глушкова, 40, корп.6, к. 209, тел. 502-63-26, egf@irtc.org.ua. Єзерська Галина Федорівна

Прокрутить вверх